Giới thiệu

  • Dạy học theo phương pháp tư duy phản biện

Tại Bán trú hè Khai Tâm, các bài giảng luôn có sự thảo luận hai chiều giữa trẻ nhỏ và giáo viên. Thay vì cô giáo cung cấp kiến thức cho trẻ học thuộc, trẻ sẽ được chủ động khám phá các nguyên học liệu để tự mình tìm tòi vấn đề thông qua sự khơi gợi, dẫn dắt của giáo viên và những hoạt động tổng hợp kỹ năng, kiến thức.

Phương pháp tư duy phản biện tại Bán trú hè Khai Tâm được áp dụng theo cách thức dạy liên môn với sự gắn kết giữa các môn học. Mỗi chủ đề học tập của học sinh được bắt đầu từ việc khai thác nội dung các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Mỗi câu chuyện sẽ là một hành trình sống động về thế giới ngôn ngữ văn học, thế giới toán học và cả những yếu tố phát triển thẩm mỹ trong mỹ thuật cùng những bài tập tư duy phong phú.

  • Dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là cách xây dựng một chương trình học có tính đồng tâm phát triển giữa các độ tuổi, cung cấp những kiến thức kỹ năng cho trẻ theo một hệ thống.

Tại Bán trú hè Khai Tâm, mỗi tuần học trẻ em được tham gia vào một dự án mới cùng những đề tài bám sát cuộc sống thực tiễn, gần gũi với trẻ. Cô giáo luôn là người hỗ trợ, cung cấp học liệu và song hành cùng với trẻ trải qua những hoạt động khám phá, trải nghiệm, kích thích trẻ tư duy để tìm ra những câu trả lời cho mỗi bài học.

Dạy học theo dự án mang lại hiệu quả cao nhờ phối hợp dạy học theo phương pháp tư duy phản biện, phương pháp STEM…