Lưu trữ Danh mục: Cẩm nang trải nghiệm

Cùng con thay đổi tích cực sau 1 tuần tham gia Trại hè nội trú

Bạn có muốn con bạn thay đổi tích cực và phát triển các Kỹ năng [...]

Kinh nghiệm khi tham gia Chương trình Trải nghiệm hè

Bạn đã quyết định cho con tham gia chương trình Trải nghiệm hè và muốn [...]

Lợi ích xã hội của việc tham gia chương trình Bán trú hè 2023

Tham gia chương trình Bán trú hè 2023 không chỉ mang lại nhiều lợi ích [...]

Cần chuẩn bị những gì trước mỗi chuyến Hành trình trải nghiệm

Hành trình trải nghiệm được diễn ra vào thứ 5 hoặc thứ 7 hàng tuần, [...]